Betaling og priser

Betaling

Betaling skjer ved påmelding til klasser til kontonummer: Kontonummer kommer snart

Semesteravgiften skal være betalt senest tredje danseuke. Husk å oppgi elevens fulle navn og dansepartier som betalingsinformasjon. All påmelding foregår elektronisk! 

Priser

Dansekurs

45 min klasse a 15 ukers kurs


NOK 1450,- 

60 min klasse a 15 ukers kurs

NOK 1550,-

Dans så mye du vil

3 danseklasser eller fler

NOK 4500,-

Swingkurs

10 uker

NOK 1300 ,-

Rabatter

Rabatt for søsken og ved deltakelse på flere kurs

2 eller 3 kurs per elev: minus 200,- kr på totalsummen

2 kurs per søskenpar: minus 100,- på totalsummen

3 kurs per søskenpar: minus 300,- på totalsummen

4 kurs per søskenpar: minus 400,- på totalsummen

2 søsken "Dans så mye du vil": betaler 7700,- totalt