Velkommen til høstsemesteret  2019!

Høstens klasser begynner i uke 35, velkommen!

Har du spørsmål til våre klasser, ta kontakt på jessica@jumpdans.no. Vi benytter SPOND som informasjonskanal til elevene våre.

Her finner du høstens timeplan: