Velkommen til vårsemesteret 2019!

Vårens klasser begynner i uke 3, velkommen!

Har du spørsmål til våre klasser, ta kontakt på jessica@jumpdans.no. Vi benytter SPOND som informasjonskanal til elevene våre.

Vårens timeplan finner du her: